สาย185 ควรทำเป็นรถ​ metro

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นเส้นเดินรถตรงและผ่านย่านธุรกิจ​มาก​ ควรทำเป็นรถขนาดเล็ก​เพิ่มจำนวนรถได้ดีมากครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ