สาย179 ไม่มีรถบริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียน สาย179 ครับ ไม่มีมาบริการประชาชน หายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ ผมนั่งรอรถเมล์ได้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าในทุกๆวัน บริเวณป้ายตรงข้ามกฟผ. จึงอยากให้ช่วยบริการจัดระเบียบนถสายนี้ด้วยครัย.จัดการวิ่งเป็นนะยะต่อคัน.ค่อเยื่องๆก้อจะดีครับ.มักจะน้อยประมาณสี่ถึงห้าโมงเบ็นครัย