สาย178

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีการเพิ่มระยะเวลาการวิ่งรถสาย178 เส้นถนนเกษตร-นวมินทร์ ปกติจะหมดที่ 20.30น. อยากให้เพิ่มขยายเวลาขึ้นอีกสักถึง22.00 หรือ23.00 เพราะการเดินหารถยากมาก หลัง20.30ไปแล้ว ต้องนั่งแท็กซี่อย่างเดียวไปแยกเกษตร รบกวนช่วยพิจารณาด้วยนะครับ เดินทางลำบากจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย178 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ