สาย168

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย168 อนุสาวรีย์-สวนสยาม แล้วเป็น เอี้ยอารายชอบตัดระยะแค่หน้าราม ห่าน อดทนมานานละ มา 5 คันก็ตัดระยะหน้าราม ถามจริงเป็นเอี้ยไร แก๊สหมด หรือคนขับ กับกระเป๋า ปวดท้อง รองเรียนมาตลอดด้วยความสุภาพแต่ไม่เคยได้รับแก้ไข งั้นก็ขอด่าให้หยาบ เผื่อจะถึงคนคิดนโยบาย ตัดระยะที่หน้ามหาลัยราม จะคิดได้ ห่านนนน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ