สาย168

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เส้นทางวิ่งจากสวนสยามไปอนุสาว์รีย์​ รถน้อยไปไหม​ รอมา2ชม.ครึ่ง​ ไม่มีมาสักคัน ถ้าจะมีน้อยขนาดนี้แนะนำให้ยกเลิกเส้นทางไปเลยดีกว่านะคะ​

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ