สาย168 สวนสยาม-อนุสาวรีย์ รถน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลาช่วงเช้า7โมง สาย168 จากอู่สวนสยามไปอนุสาวรีย์ รอนานมาก ไม่ทราบว่ารถไม่มีหรอค่ะ ช่วงเช้าเป็นเวลาเร่งด่วนก็ควรปล่อยรถให้เร็วๆไม่ใช่ให้ผู้โดยสารยืนรอเป็นชม. เพราะรีบไปทำงาน พอมาบางทีโบกก็ไม่จอดขับอยู่เลนขวา ทำไมไม่เข้าป้ายเวลาผู้โดยสารโบกรถ อยากให้จัดเวลาเดินรถสาย168จากอู่สวนสยามไปอนุสาวรีย์เวลาเร่งด่วนด้วย ไม่ทราบการปล่อยรถยังงัยถึงได้ขาดระยะยาวนานเกินไป หวังว่าจะจัดการปล่อยรถสาย168ให้นะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ