สาย168ไม่รับผดส​

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย​168​ หมายเลข12-5458 (2-44152) เวลา10.30 จันทร์7มค.2562 ไม่เข้าป้าย​ แยกสำสาลี(ราม95)​ ใช้ เดี๋ยว​นี้​แอพViaBus ดู​คอยดูรถที่จะผ่าน​ เห็นรถผ่านที่จุด​ แต่ไม่มีรถ168​ สักคัน​ น่าจะขึ้นสะพานข้ามแยกลำสาลี เดี๋ยว​นี้สาย168แทบจะทุกคัน​ ปลายทางมีนบุรี​ จะขึ้นสะพานแยกลำสาลีหมด​ หรือ​ ขสมกปรับเส้นทางไม่ทราบ​ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม​ ติดต่อ0614417855 มีภาพ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ