สาย16

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย16พอชั่วโมงเร่งด่วนคนเลิกงานนี่ไม่วนเข้ามารับผู้โดยสารในสุรวงษ์เลยนะคะ รอรถเมล์สายนี้มาชั่วโมงนึงแล้ว ตั้งแต่ 17.35 ดูจาก viabus กลับรถที่เสาวภามา 5 คันแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีรถเลย รถที่วนเสาวภานี่หลักการคืออะไรคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 16 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้รถวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด ขอบคุณที่ใช้บริการ