สาย16 เรทมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นรถที่หมอชิต2 นั่งรออยู่ ครึ่งชั่วโมงตั้งแต่ 17.24น. ไม่ยอมออกรถสักทีครับ รถออกเวลา 17.59น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 16 ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ