สาย157 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ช่วง06:30 ของวันที่ 5/10/59ขาเข้า ป้ายก่อนถึงแยกสายสี่ วิ่งเลนกลางแบบเร็วมาก ไม่มีการชะลอ คือตั้งใจจะไม่จอดรับผู้โดยสาร ไม่ใช่แค่วันนี้นะครับ เป็นมาหลายครั้งแล้วตรงป้ายนี้ แล้วผู้โดยสารจะต้องรอคันต่อไปอีกนานแค่ไหนกัน จะแก้ไขได้ยังไงครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 157 ไม่จอดรับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถให้รับผู้โดยสารทุกป้ายเพื่อความสดวกรวดเร็วในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ