สาย150 ไม่จอดป้าย ตรงข้ามtot

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถสาย150 ขึ้นป้ายรถเมล์ตรงข้าม tot ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกหลักสี่ 150-11 และ 150-13 วันที่ 5/1/63 เวลา 12.10-12.37 ไม่จอดเข้าป้ายสอบถาม ปกติ ป้ายนี้ไม่จอดใช่ไหม