สาย145 ไม่รับ ผดส

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รภเมลสาย145 ไม่ยอมเข้าป้ายที่หัวหมากเหนรถติดหัวออกไม่ยอมรับ ผดส บางที ผดส เดินไปหาไม่ยอมเปิดประตู มี พนง แบบนี้ ขสมก ถึงเจ๊ง รถร่วมเอารายได้ไปหมดบริการแน่มาก