สาย145ไม่บอกผู้โดยสารให้เว้นระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตอนนี้มีการให้นั่งที่เว้นที่ เพื่อเว้นระยะห่าง แต่มีผู้โดยสารบางคนไม่ทำตาม เหมือนจะพยายามนั่งครึ่งก้น พนักงานเก็บเงินก็เห็นไม่พูดไม่กล่าวใดๆ แบบนี้จะมีนโยบายไปทำไมในเมื่อสุดท้ายก็รับคนเต็มอยู่ดี

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ