สาย145รอนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เกิดอะไรขึ้นกับรถเมลสาย145ครับรอครั้งนึงเกิน30นาที

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลแก้ไข ปรับปรุงจัดสรรการปล่ยรถไม่ให้ขาดระยะรอนานให้เพี่ยงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ