สาย142รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปล่อยรถห่างกันเกินไป รอส่ย142อยู่นานมาก สัญญาณGPSก็ไม่แก้ไขซักที ดูไม่ได้เลย ราคาแพงขึ้นแต่คุณภาพห่วยแตก ร้องเรียนกี่ชาติไม่เคยแก้ไขได้

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป