สาย141 รอรถนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย141รอรถนานมาก บางวันรอเป็นชั่วโมง ทั้งๆที่เป็นเวลาเร่งด่วน รถเสริมก็มีเยอะ แต่เสริมตั้งแต่เคหะธน แล้วคนที่รอต้นสายก็ต้องนั่งรอเป็นชั่วโมงหรอคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ