สาย141รถน้อยมาก รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สายรถ141 รอนานตลอดเวลา และคนแน่นตลอด ช่วยเพิ่มรถหรือปรับปรุงอะไรก้ได้ที คนใช้งานก้เยอะแต่ไม่เคยจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเลย