สาย140 เห็นผดส.รอที่ป้ายไม่รับ ไปเปิดประตูนอกป้ายให้วิ่งไปขึ้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 30/3/62 สาย 140 รถเบอร์ 5-90016 คนขับเป็นผู้หญิงใส่แว่น รอรถอยู่ป้ายลงทางด่วน กม.9 จอดให้ผดส.ลงตรงสะพานลอย เนื่องจากรถติด แต่ยังไม่ถึงป้าย แต่ที่ป้ายมีคนรออยู่หลายคน ก่อนที่จะปิดประตูเห็นแล้วว่า ผดส.รอที่ป้ายหลายคน พอมาถึงกลับปิดประตูและขับผ่านไปไม่จอด พร้อมบ่นผดส. (เห็นตอนรถผ่านว่าพูด) กะจะให้ผดส.วิ่งไปขึ้น ถ้าเป็นแบบนี้ ไม่ต้องมีป้ายให้รอหรอก อยากจอดตรงไหนก็ได้ ผดส.วิ่งตามเอง .

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ