สาย140 ช่วงเช้าเสริมเยอะไปนะบางที

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เสริม เคหะธนฯ เสริมวัดสน ไรงี้ คือ??? คนจะไปแสมดำ ที่ต่อรถแถวเสาวรีย์ ประตูน้ำ คือต้องขึ้นอีกต่อช่ะ????

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ