สาย13 ไม่มีรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย13 จะเลิกวิ่งแล้วหรอ รอรถแต่ละวันไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมง รอป้ายสวนลุมแยกวิทยุตั้งแต่ 17.30 น. จนถึง 18.20 น.ยังไม่มีมาสักคัน เมื่อไหร่นายท่าจะปรับปรุง

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)