สาย117 รถน้อยมาก แล้วยังเป็นรถเสริม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย117 รถน้อยมากอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าจะทำเป็นรถเสริมวิ่งแค่สะพานควายทำไมคะ คนบนรถเสริมก็น้อยไม่เข้าใจว่าเสริมสะพานควายเพื่ออะไร จากสุทธิสารไปท่าน้ำนนท์ก็มี117สายเดียวอีกต่างหาก ถ้ารถเยอะคนเยอะแบบ29 จะเสริมก็ไม่แปลก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ