สาย114 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลล์สาย 114 ไม่ยอมรับผู้โดยสาร เที่ยวขาไปลำลูกกา รถมาถึงแยกแครายประมาณ 8.50 โดยรถวิ่งขวาทั้งๆที่โบกเรียก3รอบ ไม่ทราบว่า ขสมก กำไรกี่พันล้านครับ...? แล้วสายเป็นอะไร ชอบเข็วเร็ว วิ่งขวา ขอองค์กรนี้เจริญลงๆนะครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ