สาย114ไม่มีรถเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย114ไม่มีรถเลย รอนานมา รอจะชั่วโมงนึงแล้ว อยากรู้ปล่อยรถยังไง ห่วยแตกมากก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ