สาย108-21 กระเป๋ารถเมล์ให้บริการไม่สุภาพ ทะเบียน 10-5799กทม.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา 7:28 น กระเป๋ารถเมล์ให้บริการไม่สุภาพแก่ลูกค้า

เรียน ท่านผู้โดยสารได้รับเรื่องร้องเรียนสาย 108-21 พกส. สาย 108-21 บริการไม่สุภาพต่อผู้โดยสาร ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลให้รับทราบ ขสมก. ประสานผู้ประกอบการสาย 108 ให้อบรม ว่ากล่าวตักเตือน ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ