สาย107 ไม่จอดรับผู้โดยสาร และร้องเรียนพนักงาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ค่อยจะจอดรับผู้โดยสารโดยไม่ทราบสาเหตุ มักจะวิ่งเลยป้าย เลยไม่ได้ขึ้น ถึงขนาดต้องยืนขวางถึงจะจอด พนักงานขับรถบางคนนิสัยกวน ถ้านั่งหลังพนักงานขับรถ ก็ชอบไล่ผู้โดยสารอ้างว่าเสียสมาธิ แต่ขณะขับรถยังคุยกับคนเก็บตังได้ปร๋อเลย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและหยุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับ-ส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งเรื่อง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป