สาย105 รถเมล์ฟรีไม่ยอมจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ฟรีสาย105 คนขับชื่อ ชัยณรงค์ สุขคำ ไม่ยอมจอดป้ายบางกะดี่เวลา6.40. แล้วตอนจอดจอดไม่นอ่งสนิทและไม่รอให้คนขึ้นก่อนก็ทำการออกรถ