สาย1013 ไม่ค่อยมีรถบริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่ค่อยมีรถให้บริการกว่าจะมาแต่ละคันนานมากรอเป็นชั่วโมงเป็นแบบนี้ประจำทุกวันทุกช่วงเวลา อยากให้ปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)