สาย A1 ออกตั๋วไม่ครบตามค่าโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย A1 ออกจากสนามบินดอนเมืองประมาณ 07.55น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อยากสอบถามว่า ทำไม พกส. ออกตั๋วโดยสารเพียง 15 บาทใบเดียวครับ ผมไม่ได้ใช้บริการเป็นประจำ ปกติจะใช้บริการสัก 2 เดือน/ครั้ง และจำได้ว่า พกส. ออกตั๋วโดยสารเท่ากับค่าโดยสาร หรือ 15 บาท จำนวน 2 ใบติดกัน แต่วันนี้ออกตั๋วโดยสารเพียง 15 บาทใบเดียว หรือเป็นการปฏิบัติปกติครับ ขอบคุณครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ