สาย A1

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ A1. เที่ยวแรก. มีเช้ากว่านี้. สัก. 6:30. จะเป็นไปได้มั้ยคะ. ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย A1 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเวลาในการปล่อยรถ โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริกาทร