สาย 97

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 97 ที่เป็นรถแอร์ ควรจะวิ่งให้ถึง รพ.สงฆ์ นะคะ เพราะ รถ ร่วมบริการไม่รับผู้โดยสารเลย เรียก 2 คัน ก็ไม่รับ ไม่เข้าใจ เลยอยากจะขอร้องให้ รถเมล์ แอร์ 97 วิ่งให้ถึง รพ.สงฆ์ ค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 97 วิ่งไม่ถึงร.พ.สงฆ์ นั้น เรื่องดังกล่าวได้รับทราบแล้วและได้ประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ