สาย 95 รามคำแหง - อู่บางเขน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สับดาห์ละสามครั้ง ขึ้นรถเมล์สาย 95 ในแต่เช้าจากตรงข้ามม.รามคำแหง ถึง ตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุ แต่ไม่ทราบว่า มีกี่คันต่อวันจะมายังรามคำแหง ช่วงเวลาประมาณไหน เพราะบางทีตีห้า แต่วันอื่น เกือบจะตีห้าครึ่ง จึงอยากทราบว่า มีรถเมล์คันที่มารามคำแหงกี่คันต่อวัน และเวลาโดยประมาณค่ะ อีกทั้ง อยากทราบว่า ไม่สามารถจอดที่ป้ายตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุ ตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมง(ในวันธรรมดา)ค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ