สาย 95 คนขับแย่มาก ออกตัวไวและขับไว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 14/2/18 เวลา ประมาณ 17.50น รถเมล์ สาย 95 จอดป้ายตลาดบางกะปิ มุ่งหน้าไปบางเขน ไม่จอดป้ายให้สนิท แถมผู้โดยสารยังขึ้นไม่เรียบร้อย บางคนยังก้าวขาขึ้นบันได ก็กระชากรถออกตัวแล้ว ถ้าผู้โดยสารตกรถ อะไรจะเกิดขึ้นคะ เลขรถ 1- 50034 เลขข้างรถ 11-9213

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้ว ได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ