สาย 95 ขับรถเร็ว จอดเลยป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 95 พนักงานขับรถเป็นผู้หญิง (ถ้าจำไม่ผิด หมายเลขหลังรถ 1-50070 ) ครีม - แดง ขับรถเร็วจอดเลยป้ายทั้งที่ลุกขึ้นก่อนจะถึงป้ายแล้ว แต่ไม่ยอมเข้าซ้าย พอจอดเสร็จยังไม่ทันจะก้าวลงจากรถ เท้ายังไม่ถึงพื้น ก็ออกตัววิ่งแล้ว บริการแย่มากค่ะ ไม่รู้จะรีบไปไหน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ