สาย 93 คนขับไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คนขับรถสาย 93 ไม่รับผู้โดยสาร เรารโบกตรงป้ายหน้าจามจุรีสแควร์ รถขับเลนส์ขวา คนขับหันมามอง แต่เร่งเครื่องผ่านไป พอรถวนไปถึงท่าเรือสี่พระยา ก็ไม่จอดรับผู้โดยสารเช่นกัน เพื่อนต้องวิ่งขึ้นรถขณะที่รถยังเครื่อนที่ช้า เพื่อให้ผู้โดยสารคนอื่นลง เมื่อรถวนมาถึงป้ายสามย่าน เราโบกอีกครั้ง รถยังขับอยู่เลนขวา เพื่อนที่อยู่ในนถต้องช่วยกดกริ่งถึง 3 ครั้ง และกระเป๋ารถเมล์ต้องตะโกนบอกคนขับว่าผู้โดยสารจะลง คนขับจึงยอมขับเข้าเลนที่ 2 จากซ้าม(ไม่จอดชิดริมทาง) และจอดเลยป้ายไปประมาณ 2 ช่วงคันรถ นอกจากนี้ ตอลดการเดินทาง ขับรถกระชาก และไม่จอดรับผู้โดยสารอีกหลายครั้ง ทางขสมก. ควรมีมาตรการจัดการ อบรม/ลงโทษ การขับรถไม่สุภาพที่มีการร้องเรียนบ้าง เนื่องจากเคยเจอแบบนี้หลายครั้งแล้ว เห็นว่ามีการร้องเรียนจำนวนมาก แต่ไม่มรการปรับปรุงแก้ไขใดๆเกิดขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ