สาย 92

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบอะค่ะ ว่า วายรถเมล์ 92 หยุกทำการไปแล้วหรอค่ะ พอดีอาศัยยุพัฒนาการ 24 ตรงข้าม อู่ 92 ตั้งแต่ช่วงทำถนน ขุดอุโมงค์ ไม่เคยเห็น รถสาย 92 วิ่งเลย ตอนเช้าชม.เร่งรีบ ไม่มีมาบริการเลย ตั้งแต่ช่วง อู่ 92 ไปรามคำแหง มาเห็นอีกที่หนึ่งก็ช่วงลาดหพร้าว ไป อนุเสาวรีย์ อยากทราบอะค่ะว่าถ้าจะวิ่งแค่ช่วง ลาดพร้าว ไปแค่อนุเสาวรีย์ ก็ไม่ควร ขึ้นป้ายว่าให้บริการ ตั้งแต่อนุเสาวรีย์ เพราะมันเสียความรุ้สึก คนที่อยุ่ตรงถนนพัฒนาการ ไปงาน รามคำแหงก็มีไม่น้อยนะค่ะ ยื่นรอแต่ล่ะครั่งก็นาน เป็ชั่วโมงๆ ทุกวันนี้ต้องใช้วิธีนั่งรถ 2 ทุกวัน ค่ารถเมล์ก็ขึ้นทุกสาย.... อยากให้ทางขนส่งจัดบริการเสริม หารถบขส. สีแดงขาวมาวิ่งเสริมค่ะ รถร่วมให้บริการแย่เห็นแก่รายได้ หากินแค่ช่วง ลาดพร้าวไปอนุเสาวรีย์เพราะคิดว่ามีผุ้โดยสารเยอะกว่า แย่งการวิ่งบางทีวิ่งตัดหน้ากัน ปาดซ้ายปาดขวา บางทีวร้ายสุดปล่อยลงแค่ MRT พหลโยธิน.......