สาย 9 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย9รอนานมากคะ เป็นครึ่งๆชม.แล้วยังไม่มีเลย ทั้งแอร์และร้อน

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสาย 9 รอรถนาน นั้น ขสมก.ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ