สาย 84 สามพราน (เหลือง)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 17/01/2563 เวลา 08.20 - 09.30 สายรถ 84 สามพรานเหลือง รอรถตรงข้ามป้ายซอยเสริมมิตร รอรถนานมากประมาณ 1 ชม เพื่อไปสามพราน เวลาประมาณ 09.25 รถ 84 สามพรานถึงจะมา พอถึงป้ายกับแซงขวา น่าจะเร่งให้ผ่านไฟแดงบางหว้า ไม่สนใจผู้โดยสารที่โบกมือเรียก ที่สำคัญควรมี gps ติดเพราะเช็คว่ารถจะมาใกล้ๆ จะได้วิ่งไปขวางครับเผื่อจะได้ขึ้นบ้าง