สาย 82 ขับรถค่อนข้างเร็ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเช้าประมาณ 7:30 วันที่ 8 พ.ย. สาย 82 แดง-ขาว พง.ขัยรถ ขับค่อนข้างเร็ว ขสมก.ควรตระหนักในความปลอดภัย ความสะอาด บริการให้มาก พนักงานควรร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนให้ผู้โดยสารชื่นชมพอใจในบริการ กรณีนี้ หากคนในครอบครัวของผู้ขับรถ ซึ่งมีทั้งเด็กเล็ก ลูก ผู้สูงอายุ ภรรยาผู้ขับตั้งครรภ์อยู่ แต่เปลี่ยนคนขับเป็นผู้อื่น จะรู้สึกอย่างไร รบกวนฝากแจ้ง ถึงท่านอื่นได้วย

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋ว จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ