สาย 76 5-90059 ผู้โดยสารยังลงรถไม่เสร็จแต่รีบเคลื่อนรถออก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ผู้โดยสารยังลงรถไม่เสร็จ แต่พนักงานขับรถรีบเคลื่อนรถออกทั้งๆที่มีผู้โดยสารกำลังลงรถแและรอขึ้นรถ ไม่ทำตามนโยบาย ขสมก.เรื่องความปลิดภัย เหตุเกิด 20/9/2018 ขาไป เกิดก่อนถึงป้ายศาลาแดง