สาย 76

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 76 บางครั้งรถวิ่งติดๆกัน ตามกันมาหลายคัน แทบจะวิ่งรถเปล่า บางครั้งขาดระยะต้องรอนาน เกือบชั่วโมง คนแน่นเบียดกันบนรถ ช่วยบริหารจัดการเรื่องการปล่อยรถด้วยครับ วิ่งรถแบบนี้ ขสมก.ถึงได้ขาดทุน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 76 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ