สาย 76 จัดคิวรถแย่

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
23 มิ.ย. ช่วง 16.00 น. รอรถสาย 76 มากว่า 1 ชม. แล้ว มีแต่รถเสริมไปสวนลุม ไม่คิดจะปล่อยรถที่ไปประตูน้ำบ้างเลยหรือไง จัดรถภาษาอะไร เอาสะดวกตัวเอง ไม่สนใจคนที่ต้องเดินทางไปประตูน้ำเลยหรืออย่างไร ควรอบรมเพิ่มหลักสูตรการจัดการวางแผนปล่อยรถด่วน ห่วยอยู่แล้ว ตอนนี้ยิ่งกว่าห่วย ซวยผู้โดยสารจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ