สาย 76 จอดไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9.53 น. ที่ป้าย บิ๊กซี ราชดำริ สาย 76 เบอร์ข้างรถ 5-40048 ไม่จอดเข้าเลนซ้าย ทั้งที่เลนก็ว่าง แถมเร่งเครื่องให้ผู้โดยสารรีบขึ้นรถ อย่าเอาคนเห็นแก่ตัวแบบนี้มาอยู่ในองค์กรเลยครับ

เรียน คณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอบรมตักเตือนมารยาทของพนักงาน ให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ต่อการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางด้วยความเรียบร้อยก่อนนำรถออกจากป้าย โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)