สาย 751 ขอให้เพิ่มเที่ยวเดินรถรอบ19.10ทุ่ม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 751 ขอให้เพิ่มเที่ยวเดินรถรอบ19.10ทุ่ม(ออกจากอู่) เพื่อรองรับ mrt บางหว้า เนื่องจากดิฉันอยากใช้บริการเพราะรถสายนี้ผ่านบริเวณที่พัก ซึ่งเดินทางด้วยmrtมาลงสถานีบางหว้าและต่อรถเมล์751นี้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากเลยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ