สาย 75 (5-40144) ขับรถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 75 (5-40144) ออกรถขณะผู้โดยสารกำลังขึ้นบันได ขับรถไม่สุภาพ เปิดไฟสูงใส่ผู้ร่วมถนน บีบแตรไล่รถคันข้างหน้าอย่างเกินวามจำเป็น เส้นประชาอุทิศ เวลาประมาณ 20.15 วันพุธที่ 31 กรกฏาคม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ของผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอื่นๆ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ