สาย 75 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ครีมแดงสาย 75 หมายเลข 11-982(5-40072) เวลา 19.17น วันที่ 25/03/2563 ป้ายตรงข้ามวัดยานนาวา ยืนรอกว่า 10 นาที ไม่จอดเข้าป้ายทั้งๆที่ผู้โดยสารไม่เต็มคันรถ(ไม่มีคนยืน) ขับเลนนอกออกไปเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ