สาย 75 ชนแล้วหนี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 75 ทะเบียน 14-8306 หน้าซอยพุทธบูชา 44 เลย ชนมอไซแล้วไม่มีขอโทษเลย ต้องตามไปด่าถึงยอมขอโทษ

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ