สาย 73 73ก 514 529 528

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยจัดตารางกันใหม่ได้ไหมครับ ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน แบไม่มีเลยสักสาย 7.45-8.10 ทั้งที่มีหลายสายรองรับ อีกอย่างพอเวลามาก็มาห่างกันไม่กี่นาทีแต่จำนวนคนทั้งฟมดขึ้นไปในคันแรกแล้วทำให้อีกคันว่างทำให้ไม่กระจายโหลดเลย ปรับปรุงด้วยครับ มันเคยดีกว่านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)