สาย 73ก,514 รอรถนาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทำไมรถเมสาย 73ก , 514 ถึงมีน้อย รอนานมาก ยืนรอหน้าป้ายเซ็นทรัลเวิลไม่เคยต่ำกว่า1ชั่วโมง เลิกงานเร็วมายืนรอ กว่ารถจะมา มืดอยู่ดี คนเต็มทุกสายทุกคัน เคยเห็นเอารถไปจัดทัวไหว้พระเป็นสิบคัน ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเลือกสาย 73ก ,514

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ