สาย 70 รอนานมากปล่อยรถยังไง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ชวงเช้าไปทำงาน รอตั้งแต่ 8.00-8.30 น. สาย 70 รอนานมาก ครึ่งชม. ปล่อยทีเหรอ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบประจำสาย 70 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดการเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่่อทราบ.