สาย 70 ยูโร มีแต่ขึ้นทางด่วนเหรอ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอนานจนไท่อยากไปทำงาน กลับบ้านทีรอ 2 ชั่วโมง ถามหน่อย จากผ่านฟ้า ไปต่อบางซื่อ จะให้ขึ้นสายไหน มีแต่รกขึ้นทางด่วนอ่ะ